IS4U Mobile Apps, s.r.o.

Roubalova 383/13
602 00 Brno
Česká republika

IČO 119 44 293
DIČ CZ 119 44 293
DUNS 496 878 095

info@is4umobapps.cz

Webové stránky mateřské společnosti

Společnost je registrována v OR vedeném u KS Brno pod sp. zn. C 125490.
Společnost je součástí podnikatelského seskupení, ve kterém je ovládající osobou na nejvyšší úrovni společnost MTP Invest, s.r.o. se sídlem Roubalova 383/13, Stránice, 602 00 Brno, Česká republika, IČO 293 10 270, www.mtpinvest.cz.